"Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria"
ISSN 2081-1853
e-ISSN 2300-5831 Punkty MNiSW: 8


Redakcja "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria" deklaruje, że wersja drukowana czasopisma jest jego wersją podstawową.

 

Rocznik historycznoliteracki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czasopismo publikuje artykuły prezentujące polskie piśmiennictwo w kontekstach historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym i antropologicznym. Redakcja zaprasza do współpracy historyków i teoretyków literatury, doktorantów, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki uniwersyteckie czy inne instytucje naukowo-badawcze, zainteresowanych publikacją wyników swoich badań, wymianą myśli na temat dawnej i współczesnej literatury polskiej.

Najnowszy numer dostępny jest w formacie pdf na naszej stronie w zakładce Bieżący numer