Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 11.

Studia Historicolitteraria I

Postmodernizm w literaturze polskiej XX i XXI w.

(Andrzejewski - Buczkowski - Czycz - Grynberg - Huelle - Tokarczuk - Stasiuk).

Redaktor tematyczny - Stanisław Burkot

ISSN 1643 - 6512

Kraków 2002, B5, s. 217

Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie

Plik pdf Folia 11
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 12.

Studia Historicolitteraria II

Pamiętnikarstwo staropolskie; literatura i kultura Wilna XIX/XX w.; metakrytyka teatralna w latach 1815-1916; krytyka literacka 2. połowy XIX w.; twórczość prozatorska J.I. Kraszewskiego; powieści "współczesne" H. Sienkiewicza; liryka dla dzieci XIX w.; młodopolski dramat wewnętrzny.

Redaktorzy tematyczni - Halina Burszytńska i Halina Turkiewicz

ISSN 1643-6512

Kraków 2002, B5, s. 326

Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie

Plik pdf Folia 12
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 15.

Studia Historicolitteraria III

Literatura polska w kontekście religijnym, egzystencjalnym i politycznym.

Sytuacje graniczne w poezji współczesnej (T. Różewicz) oraz w dziennikach wojennych; dzieciństwo jako kategoria psychofizyczna; topos starości w prozie J. Kawalca.

Redaktor tematyczny - Bolesław Faron

ISSN 1643-6512

Kraków 2003, B5, s. 267

Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie

Plik pdf Folia 15
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 20.

Studia Historicolitteraria IV

Dawna i współczesna literatura polska w kontekście badań intertekstualnych

Poezja E. Drużbackiej, "Dialog troisty" J. Słowackiego, poetyka cytatu w poezji T. Różewicza, "Kolczyki Izoldy" K.I. Gałczyńskiego, "Trzech elektrorycerzy" S. Lema, "Dziennik poranny" S. Barańczaka; motta w cyklu wiedźmińskim A. Sapkowskiego, poezja A. Bursy i J. Szubera.

Redaktor tematyczny - Bolesław Faron

ISSN 1643-6512

Kraków 2004, B5, s. 270

Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie

Plik pdf Folia 20
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 26.

Studia Historicolitteraria V

Krytyka literacka, teatralna i filmowa.

Orzeszkowa-Rydel-Reymont; katolicka krytyka literacka; Cz. Miłosz, S. Grochowiak, A. Zagajewski, R. Krynicki jako krytycy literaccy; krytyka literacka z kręgu "bruLionu"; modele wspóczesnej krytyki filmowej.

Redaktor tematyczny - Bolesław Faron

ISSN 1644 - 1885

Kraków 2005, B5, s. 281

Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie

Plik pdf Folia 26
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 37.

Studia Historicolitteraria VI

Pisarskie wspomnienia, pamiętniki, dzienniki (w stronę teorii).

Pamiętniki zesłańców 2. połowy XIX w., dzienniki wojenne z lat 1939-1945; proza biograficzna H. Malewskiej, literatura autobiograficzna i problem autobiografizmu w prozie 2. połowy XX w.; dzienniki i quasi-dzienniki K. Brandysa, S. Chwina, J. Podsiadły; zagadnienie autokreacji; pamiętnik jako forma terapii; dzienniki osób niesłyszących.

Redaktor tematyczny - Bolesław Faron

ISSN 1644 - 1885

Kraków 2006, B5, s. 260

Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie

Plik pdf Folia 37
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 44

Studia Historicolitteraria VII

Podróż w literaturze polskiej.

Podróżopisarstwo oraz motyw podróży w literaturze polskiej XVIII-XX w. (J. Drohojowski, J. Korzeniowski, J.I. Kraszewski, B. Schulz, T. Parnicki, A. Stojowski); film jako zapis podróży; podróże literackie do Doliny Prądnika; motyw podróży w twórczości K. Brandysa, O. Tokarczuk; reportaże W. Tochmana; "Homo viator" w dramacie współczesnym; podróże "przeklęte" (dwujęzyczność i obcość); "językowe podróże" dzieci niesłyszących.

Redaktor tematyczny - Bolesław Faron

ISSN 1644-1885

Kraków 2007, B5, s. 144

Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie

Plik pdf Folia 44
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 58.

Studia Historicolitteraria VIII

Antropologia literacka.

Motyw Innego/Obcego w literaturze i kulturze; antropologiczne strategie w późnej twórczości R. Kapuścińskiego; problem zapomnienia oraz pamięci w literaturze XX w.; antropologia literatury w szkolnej polonistyce; antropologiczne poznanie w filmie.

Redaktor tematyczny - Bolesław Faron

ISSN 1644 - 1885

Kraków 2008, B5, s. 220

Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie

Plik pdf Folia 58
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 67.

Studia Historicolitteraria IX

Strategie czytania prozy polskiej po 1989 r.

Michał Głowiński-Marek Bieńczyk-Manuela Gretkowska-Olga Tokarczuk-Anna Janko-Michał Witkowski; literatura popularna (Katarzyna Grochola); literatura najnowsza w szkole.

Redaktor tematyczny - Bolesław Faron

ISSN 1689 - 9903

Kraków 2009, B5, s. 261

Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie

Plik pdf Folia 67
Annales Univeristatis Paedagogicae Cracoviensis 73.

Studia Historicolitteraria X

W numerze m.in.: stereotyp Cygana w "Chacie za wsią" J.I. Kraszewskiego; motyw Judasza w literaturze polskiej przełomu XIX/XX w., "Trylogia" Sienkiewicza w świetle badań statystycznych; psychoestetyka Ignacego Matuszewskiego

Tadeusz Budrewicz (red.)

ISSN 1689 - 9903

Kraków 2010, B5, s. 150

Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie

Plik pdf Folia 73
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 101.

Studia Historicolitteraria XI

Literatura dla młodego czytelnika w świetle współczesnych metodologii badawczych

Psychoanaliza - Gender Studies - antropologia literacka - biblioterapia - postkolonializm.

Alicja Baluch, Małgorzata Chrobak (red.)

ISSN 2081 - 1853

Kraków 2011, B5, s. 233

Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie

Plik pdf Folia 101
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 114.

Studia Historicolitteraria XII

Literatura – Kultura – Edukacja

Tom dedykowany prof. zw. dr hab. Bolesławowi Faronowi

Zbigniew Bauer, Piotr Borek, Kazimierz Gajda, Bogusław Gryszkiewicz (red.)

ISSN 2081 - 1853

Kraków 2012, B5, s. 381

Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie

Plik pdf Folia 114
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 134.

Studia Historicolitteraria XIII

W numerze m.in.: Powieść mniej znana XIX w. (Józef Dzierzkowski,

Kazimierz Chłędowski, Józef Narzymski, Walery Przyborowski,

Wincenty Kosiakiewicz); Henryk Sienkiewicz w mowach funeralnych

i poezji okolicznościowej; Askenazy – zagadnienie literatury i literackości

Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa (red.)

ISSN 2081 - 1853

Kraków 2013, B5, s. 185

Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie

Plik pdf Folia 134
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 134.

Studia Historicolitteraria XIII

Plik pdf Folia 173
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 134.

Studia Historicolitteraria XV

Plik pdf Folia 185