„Studia Historicolitteraria” zeszyt XV ukaże się w 2015 r. (numer zamknięty, obecnie w opracowaniu wydawniczym).

Redakcja tematyczna: Piotr Borek (e-mail: bor@ap.krakow.pl)
Krystyna Latawiec (e-mail: kala48@onet.eu)
Redakcja pomocnicza: Jolanta Kasperek
Magdalena Kuczek
Angelika Łuszcz
Klaudia Smaza

Zeszyt zawiera rozprawy oraz szkice poświecone obrazowaniu wojny w literaturze, języku i – szerzej – w kulturze.
Temat został potraktowany przez autorów szeroko, dlatego artykuły opisują strategie przedstawiania wojny w literaturze pięknej (fikcjonalnej i niefikcjonalnej), jak również w tekstach kultury audiowizualnej (komiks, film). Autorzy omawiają zjawisko wojny w perspektywie historycznoliterackiej (od starożytności po współczesność), teoretycznoliterackiej i kulturowej. Zaprezentowane w numerze artykuły ukazują XX-wieczne konflikty militarne jako temat niezwykle żywotny i fascynujący zarówno współczesnych twórców kultury, jak też jej badaczy, z drugiej strony jako zagadnienie, które w różnych tekstach kultury wysokiej oraz popularnej wywołuje skrajne emocje: od przerażenia po oczarowanie i zachwyt. W numerze znajdują się ponadto recenzje najnowszej literatury poświęconej tematyce wojennej, m.in. Dracha Szczepana Twardocha czy Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne Mikołaja Grynberga.