„Studia Historicolitteraria” tom XVII ukaże się w 2017 roku (numer zamknięty, obecnie w opracowaniu wydawniczym).

Redakcja tematyczna: Krystyna Latawiec (e-mail: kala48@0net.eu)
Katarzyna Woźniak (e-mail: wozniakatarzyna@gmail.com)

Zeszyt składa się z rozpraw i szkiców związanych z relacjami polsko-włoskimi w kulturze dawnej i współczesnej. Autorami są italianiści i poloniści z różnych ośrodków akademickich. Poddają oglądowi z dzisiejszej perspektywy wątki podróżnicze, interpretują przenikanie wzajemne teatralnych inspiracji. Mobilność kulturowa przejawia się na wielu płaszczyznach: tematycznej, artystycznej, translatorskiej. Do opisu zjawiska zastosowano instrumentarium komparatystyczne i perspektywę historycznoliteracką. Pozwala to spojrzeć na kulturę jako przestrzeń związków i mediacji, skłania do prześledzenia różnic i podobieństw. Włoski i polski punkt widzenia tworzą ramę badawczą dla problemów roztrząsanych w artykułach. Ponadto przypomniano kilku ważnych pisarzy obu nacji, przybliżając wybrane aspekty ich recepcji na gruncie obu kultur.